m: +48 33 874 98 00

e-mail: office@www.urielpaz.com

New supplier

If you want to become our new supplier:
Read the Registration Manual?>> read

Register to the portal:

Register

General requirements:

Supplier Manual >> read
Supplier Questionnaire >> download
2D labels specification >> read
Non-Disclosure Agreement >> download

Nowi dostawcy

Je?li chcesz zosta? naszym dostawc?:
Zapoznaj si? z instrukcj??>> czytaj

Zarejestruj si? do portalu:

Zarejestruj si?

Wymogi ogólne:

Podr?cznik dostawcy >> czytaj
Kwestionariusz dostawcy >> ?ci?gnij
2D specyfikacja etykiet?>> czytaj
Umowa o zachowaniu poufno?ci >> ?ci?gnij

Video training

一本到高清在线视频观看,一本到高清视频免费观看,一本到高清视频不卡dvd